سپاس از همراهی همه مخاطبان گرامی، مهلت ثبت نام پایان یافته است.

ثبت نام دانشجویی (580/000 تومان)

18-1 مهر 1402

ثبت نام خانواده شریف (اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان) (530/000 تومان)

18-1 مهر 1402

ثبت نام اعضای هیئت علمی (790/000 تومان)

18-1 مهر 1402

ثبت نام عادی (860/000 تومان)

18-1 مهر 1402

آخرین مهلت ثبت نام

18 مهر 1402

زمان رویداد

22 مهر 1402

ضمن تشکر صمیمانه از استقبال مخاطبان گرامی جهت شرکت در مدرسه بین المللی خداباوری شریف, به اطلاع میرساند مهلت ثبت نام به پایان رسید.

ضمن تشکر صمیمانه از استقبال مخاطبان گرامی جهت شرکت در مدرسه بین المللی خداباوری شریف, به اطلاع میرساند مهلت ثبت نام به پایان رسید.