مانیفست

باعث افتخار و خوشحالی من است که شروع مدرسه بین‌المللی خداباوری شریف: شرق و غرب را اعلام کنم. این مدرسه رویدادی فلسفی-الهیاتی است که چشم اندازی ده ساله دارد و سه سال نخست آن برنامه ریزی شده است. سه مقوله “خدا”، “انسان” و “طبیعت” در کانون توجه این رویداد قرار دارد. سال اول با تمرکز بر “مفاهیم، اثبات­ها، ویژگی‌ها و افعال خداوند” در سال 2021، و سال دوم با موضوعات اصلی “مسئله ذهن – بدن، مسئله شر، و اراده آزاد” در سال ۲۰۲۲، و سومین مدرسه در مورد “انواع طبیعی، قوانین طبیعت، و غایتمندی” در سال ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد.

من اینجا هستم تا اهمیت اشتراک گذاری ایده ها، همکاری های بین المللی و دانشگاهی را گوشزد کنم. من بر این نکته تأکید دارم که اهداف ذکر شده در بالا همگی تابع هنر گوش دادن، فضیلت گفتگو و ارزش یادگیری هستند و در رأس همه اینها، هدیه انحصاری خداوند به نوع بشر، یعنی آزادی تفکر و آزادی اندیشه است.

اگر بتوانیم زیرساختی برای شناخت و تعهد به ارزش ذاتی و الزامات این ویژگی استثنایی انسان‌ فراهم کنیم، نتیجه آن درخشان خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر فلسفه ورزی یا استدلال کردن و به رخ کشیدن آن، منجر به افزایش آزادی تفکر یا بهبود روحیه تساهل و کثرت‌گرایی نشود، اجازه دهید آن را به عنوان یک کسب‌وکار، به عنوان یک شغل، به عنوان یک حرفه و یا حتی سرگرمی در نظر بگیریم.

مطمئنا ذکر این گفته امام علی (ع) ارزشمند است که میفرمایند: سکوت و بردباری از نشانه های علم است.

از حضور شرکت کنندگان گرامی، اساتید برجسته بین المللی و نیز اساتید و همکاران گرانقدر ایرانی سپاسگزارم.

سید حسن حسینی

1 شهریور 1400 دانشگاه صنعتی شریف