اساتید

به زودی

Ben Page Profile Pic

بن پیج

کالج آکسفورد، انگلستان
Brian Leftow

برایان لفتو

دانشگاه راتگرز، آمریکا
Graham Robert Oppy

گراهام رابرت اپی

دانشگاه موناش، استرالیا

جفری کوپرسکی

دانشگاه ساگیناو، آمریکا
Michael Ruse

مایکل روس

دانشگاه ایالتی فلوریدا، آمریکا
Rahim Acar

رحیم آکار

دانشگاه مارمارا، ترکیه
Sajjad Rizvi

سجاد ریزوی

دانشگاه اکستر، انگلستان

سید حسن حسینی

دانشگاه صنعتی شریف، ایران
Timothy O'Connor

تیموتی اکانر

دانشگاه ایندیانا، آمریکا

ابراهیم آزادگان

دانشگاه صنعتی شریف، ایران
Seyed-Hossein-Nasr

سید حسین نصر

دانشگاه جرج واشنگتن، آمریکا
Gary Carl (Muhammad) Legenhausen

گری کارل (محمد) لگنهاوزن

مؤسسه امام خمینی، ایران
Mohammad-Saeedi-Mehr

محمد سعیدی مهر

دانشگاه تربیت مدرس، ایران
یوسف دانشور

یوسف دانشور

مؤسسه امام خمینی، ایران